Reklamace

Reklamace bez udání důvodu

Spotřebitel ma právo dle zákona vrátit zboží do 14 dní ode dne převzetí zboží bez udání důvodu.  V takovém případě je nutné vypsat odstoupení od smlouvy na dálku ( na stáhnutí ) a spolu se zbožím zaslat na naši adresu Expandeco – svetstromku.cz Tř. 3 května 910 763 02 Zlín-Malenovice, CZ. Po doručení zboží spolu s odstoupením od smlouvy je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení zboží spotřebiteli vrátit plnou částku za zboží.

Pro rychlejší vybavení reklamace Vás prosíme zaslat kopii Odstoupení od smlouvy na info@svetstromku.cz !!!


Reklamace

V případe zjištění vady výrobku je nutné uplatnit reklamaci bezodkladně (výrobek dál nepoužívat)!  V tomto případě je nutné vyplnit odstoupení od smlouvy na dálku ( ke stažení ), popsat vady výrobku a spolu se zbožím zaslat na naši adresu: Expandeco – svetstromku.cz Tř. 3 května 910 763 02 Zlín-Malenovice, CZ Po obdržení bude zboží zasláno na posudek o oprávnění reklamace.

Pro rychlejší vybavení reklamace Vás prosíme zaslat kopii Odstoupení od smlouvy na info@svetstromku.cz !!!


UPOZORNĚNÍ: Balík bez přibaleného odstoupení od smlouvy na dálku neevidujeme jako reklamaci a nejsme povinní dohledávat důvod vrácení balíku!


Odstoupení od smlouvy vyplňujte pozorně  a čitatelně. Pokud je to možné vyplňte ho na počítači.


Jestli si nejste jistí, zda je zboží opravdu poškozené, napište nám na info@svetstromku.cz, nebo zavolejte na telefonní číslo +420 227 272 609 a my Vám rádi poradíme.


Dokumenty ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy


Kontaktní údaje

Wocht s.r.o. Expandeco – svetstromku.cz Tř. 3 května 910 763 02 Zlín-Malenovice, Česká republika  

Telefón: +420 227 272 609
e-mail: info@svetstromku.cz

IČO: 50186965 IČ DPH: SK2120200874


Nevyhovuje vám výška a chtěli by jste vyměnit za jinou?

Zboží v původním stavu můžete vyměnit do 14 dní od převzetí. V tomto případě postupujte následovně. Odepište nám na email o potvrzení objednávky, který jste obdrželi při jejím vytvoření. Napište nám o jakou velikost by jste měli zájem. Jestli nedisponujete tímto emailem tak nám napište na info@svetstromku.cz. Je nutné aby jste uvedli vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo objednávky a výšku, o kterou by jste měli zájem.


Chyběla vám v balíku noha stojanu?

V tomto případě nám stačí napsat číslo objednávky, jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo na info@svetstromku.cz. Po ověření Vám zašleme náhradní nohu k Vašemu stojanu.

UPOZORNĚNÍ: Zákazník je povinný zkontrolovat si balík hned po převzetí. Nárok na náhradní stojan zaniká 14 dní od obdržení zboží. Po uplynutí lhůty není reklamace zboží oprávněná a považuje se za spekulativní.


Prodávající podle obchodních podmínek neodpovídá za vady způsobené zejména následujícím užíváním: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí (živelnou pohromou, nesprávným zacházením), v rozporu s návodem k užívání a obvyklým způsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci i zásahem nepovolané osoby včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, zanedbáním péče a údržby o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.